Zmiany dotyczące kosmetyków hypoalergicznych
29 maja 2019
Analiza skóry lumiSCAN gen 3.0 – poznaj pierwsze w Polsce narzędzie sprzedażowe dla Twojego salonu
5 czerwca 2019

Kształcenie, rozwój, profesjonalizm – Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Przemysł kosmetyczny to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów przemysłu, nie tylko na świecie, ale także i w Polsce. Rozwój ten ukierunkowany jest obecnie także na badania naukowe w zakresie skutecznych składników kosmetyków, innowacyjnych form, tak aby spełnić oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów-konsumentów, codziennie użytkujących wiele produktów kosmetycznych.
O kosmetykach warto i opłaca się wiedzieć dużo. Ważne jest, aby wybierając preparat kosmetyczny – poza kierowaniem się cechami organoleptycznymi czy ceną, zwrócić również uwagę na jego skład chemiczny, który zgodnie z przepisami i według obowiązującej w przemyśle kosmetycznym nomenklatury INCI (ang. International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) szczegółowo określa jakie składniki zawiera dany kosmetyk. Warto też wiedzieć więcej na temat składników kosmetyków, które zastosowane w danym preparacie mają powodować ich konkretne właściwości i działanie – jakie są ich nazwy, do jakich grup substancji chemicznych je zaliczamy, gdyż tak naprawdę zarówno właściwości jak i przeznaczenie każdego kosmetyku wynika jedynie z konkretnego składu chemicznego. A ponieważ konsumenci nie mają przeważnie odpowiednio szerokiej wiedzy w zakresie chemii i właściwości związków chemicznych (i w dodatku, przy takiej różnorodności dostępnych na rynku) producenci często to wykorzystują.

Studia w WSIiZ

Każdy, kto przejawia zainteresowania naukami o zdrowiu, branżą beauty, ale też inżynierią i technologią obejmującą wytwarzanie, działanie i badanie właściwości związków i surowców o aktywności biologicznej, które mogą mieć zastosowanie np. w preparatach kosmetycznych, ale też występują np. w żywności i suplementach diety może być studentem WSIiZ. W ramach zajęć prowadzonych na poszczególnych kierunkach wykładane są zarówno przedmioty z zakresu modułów kształcenia ogólnego, podstawowego oraz kierunkowego. Dodatkowo studenci sami wybierają przedmioty z zakresu modułów fakultatywnych. Pozwala im to zdobyć wiedzę przekrojową, od treści podstawowych po kierunkowe i zaawansowane.
 
 
W ramach Uczelni funkcjonują dwa wydziały: Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział inżynierii, którym kieruję. Pierwszym kierunkiem studiów prowadzonym przez Uczelnię była kosmetologia, potem dietetyka, które wpisują się w obszar nauk o zdrowiu. Kierunkiem, który obejmuje nauki ścisłe jest chemia kosmetyczna, a kończący ten kierunek studenci otrzymują – jakże pożądany dziś na rynku pracy – tytuł inżyniera. Zresztą nowoczesna nauka i współczesne kształcenie to dziś połączenie dziedzin z wielu obszarów. Zaawansowaną technologię i inżynierię wykorzystuje się powszechnie w naukach o zdrowiu. Nowoczesna kosmetologia to przecież innowacyjne, skuteczne preparaty kosmetyczne ale też i aparatura. Z kolei jakikolwiek produkt konsumencki, w tym kosmetyk to przecież mieszanina wielu związków chemicznych. Dlatego właśnie w WSIiZ połączyliśmy inżynierię ze zdrowiem.

Obecnie kształcimy na kierunkach: kosmetologia (studia I i II stopnia), chemia kosmetyczna (studia inżynierskie I stopnia), dietetyka (studia I stopnia). W ramach studiów podyplomowych realizujemy kształcenie specjalistyczne, profilowane na kierunkach: dietetyka sportowa, kosmetologia bioestetyczna, technologia produkcji kosmetyków, trychologia kosmetologiczna. W ramach wszystkich kierunków studiów oferujemy ciekawe, innowacyjne i unikatowe specjalności, jak np. dietetyka kliniczna, dietetyka stosowana, technologia kosmetyków, kosmetologia kliniczna, trychologia, podologia czy manager produktu kosmetycznego. Programy kształcenia dają absolwentom wielokierunkową i szerokozakresową branżową wiedzę i możliwość różnych ścieżek rozwoju oraz możliwości uczestnictwa w aktywności naukowej i zawodowej, w tym prowadzenia działalności gospodarczej.

Atutem Uczelni jest m.in. wysokowykwalifikowana kadra naukowa, którą w większości stanowią pracownicy o bogatym doświadczeniu praktycznym w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk chemicznych. To także znakomita baza lokalowa zlokalizowana w doskonale skomunikowanej części Warszawy. W nowoczesnym budynku znajdują się sale wykładowe, pracownie specjalistyczne, pracownie do praktycznej nauki zawodu – kosmetologiczna, podologiczna, wizażu, receptury kosmetycznej, technologii kosmetyku, chemii, toksykologii, technologii żywności i potraw, chemii żywności, anatomii, fizjologii wysiłku, dietetyki oraz baza pomieszczeń socjalnych.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Uczelnia ma podpisane umowy o współpracy z bardzo wieloma instytucjami i podmiotami, wśród których są liczne przedsiębiorstwa branżowe i firmy, które przyjmują studentów na praktyki i staże. W uczelni funkcjonuje Rada Pracodawców – organ, który pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz Uczelni, w trosce o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, dopasowanego do potrzeb i wymogów współczesnego rynku pracy, tak aby absolwenci mieli szanse zdobyć zatrudnienie. Skład Rady Pracodawców jest ciągle uzupełniany o nowe instytucje, zainteresowane współpracą w zakresie doradztwa przy konstruowaniu nowych programów nauczania i kreowania sylwetki absolwenta.

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym, w tym przedsiębiorcami i firmami w zakresie wspólnych projektów naukowo-badawczych i marketingowych, obejmuje możliwość szerokorozumianych konsultacji i współrealizacji projektów z dziedziny i obszarów nauk o zdrowiu, branży beauty, ale też inżynierii i technologii. Może to dotyczyć wytwarzania, działania i badania właściwości związków i surowców o aktywności biologicznej, które mogą mieć zastosowanie np. w preparatach kosmetycznych, ale też w żywności i suplementach diety.

Uczelnia organizuje wiele cyklicznych konferencji branżowych, a do udziału w nich, oprócz naukowców i jednostek akademickich, zapraszani są przedsiębiorcy i firmy, które prezentują swoją ofertę i produkty w ramach stoisk wystawienniczych.

Akademickie Centrum Kosmetologii i Akademickie Centrum Szkoleniowe

Przy Uczelni funkcjonuje Akademickie Centrum Kosmetologii, działające pod patronatem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia oraz zaufanych marek kosmetycznych. Jest ono miejscem, w którym przenikają się aspekty związane z szeroko pojętą dziedziną nauk o zdrowiu. Przewidziano trzy podstawowe zakresy funkcjonowania ACK: usługowy - diagnostyczno-kosmetologiczny, naukowo-badawczy, edukacyjno-szkoleniowy. ACK funkcjonuje więc jako specjalistyczny gabinet świadczący usługi z zakresu szeroko pojętej pielęgnacji twarzy, dłoni, stóp, makijażu m.in.: profesjonalna diagnostyka skóry, szeroka gama specjalistycznych programów pielęgnacyjnych, piękne spojrzenie - oprawa brwi i rzęs, lifting bez skalpela - fale radiowe, pielęgnacja dłoni i stóp, masaż, wizaż i stylizacja. ACK prowadzi badania w trzech obszarach. Obszar nauk o zdrowiu np. badania dotyczące kondycji skóry z uwzględnieniem podstawowej i specjalistycznej pielęgnacji czy wpływu czynników zewnętrznych na skórę, których grupa zostanie określona na etapie badań, oceny działalności gabinetów kosmetycznych na wybranym obszarze (badanie jakości wykonywanych usług czy obsługi klienta w salonach kosmetycznych). Zarządzanie salonem kosmetologicznym - w perspektywie czasu badania mają zostać rozszerzone o procedury związane z ewidencjonowaniem pacjentów, tworzeniem oraz przechowywaniem dokumentacji zabiegowej i pozabiegowej, tworzeniem grafików okresowych pracy gabinetu obejmujące system informatyczny stworzony przez Uczelnię. W ACK mogą odbywać się też ćwiczenia z przedmiotów: kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, kosmetologia lecznicza, nowoczesna aparatura w kosmetologii dla dyplomowanych kosmetyczek, które zajęcia w laboratorium kosmetologicznym chcą rozliczać indywidualnie w trakcie roku akademickiego. Szkolenia i pokazy, organizowane przez współpracujące z Uczelnią partnerskie firmy kosmetyczne, gdzie wymagane są warsztaty prowadzone w małych grupach bądź indywidualnie, indywidualne usługi szkoleniowe, które ACK będzie świadczyło na zamówienie np. z aparatury kosmetycznej, czy wykonywania autorskich zabiegów kosmetologicznych.

Przy Uczelni funkcjonuje Akademickie Centrum Szkoleniowe, posiadające bogatą ofertę kursów i szkoleń specjalistycznych. Propozycje i tematyka szkoleń są efektem współpracy wykładowców Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia z zaprzyjaźnionymi firmami branżowymi. Przykładowe kursy to: Trychologia kosmetologiczna w praktyce, Szkolenie podologiczne I i II stopnia, Praca skalpelem, Usuwanie odcisków, pękających pięt za pomocą dłuta, skalpela i narzędzi rotacyjnych, Metody korekty wrastających paznokci i inne.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia to Uczelnia, która poprzez wdrożony system zarządzania przez jakość ma na celu zyskanie uznania otoczenia społeczno-gospodarczego i pełnej satysfakcji studentów, partnerów i pracowników. Nasza misja i cele to: stwarzanie studentom materialnych i intelektualnych warunków rozwoju oraz kształcenia zgodnego z potrzebami rynku, pomoc i wsparcie absolwentom umożliwiająca skuteczne i efektywne poruszanie się na rynku pracy, zapewnienie potencjalnym pracodawcom wartościowych pracowników, stworzenie pracownikom Uczelni satysfakcjonujących warunków pracy i rozwoju oraz wspieranie realizacji badań naukowych, służbę społeczności regionu poprzez aktywny udział w rozwoju regionu oraz wkład w naukę i kulturę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

F
?

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera, nie przegap nowych informacji.
[FM_form id="1"]