przepis na skuteczne odchudzanie i piękną sylwetkę-CodziennikKosmetyczny.pl
Siła tkwi w synergii i regularności, czyli przepis na skuteczne odchudzanie i piękną sylwetkę
6 grudnia 2019
Jonoferaza kosmetyczna_Codziennik Kosmetyczny
Jonoforeza kosmetyczna jako metoda pielęgnacji i leczenia chorób skóry
12 grudnia 2019

Najnowsze regulacje prawne dotyczące silikonów – ograniczenie stosowania D4, D5 w kosmetykach spłukiwanych

silikony w kosmetykach-CodziennikKosmetyczny.pl
Przemysł silikonowy rozwija się w wielu różnych segmentach rynku w Polsce. Generuje on ogromne przychody zarówno w kraju, jak i na całym świecie oraz daje zatrudnienie wielu pracownikom. Należy do rodzajów przemysłu, które uważa się za bardzo innowacyjne. Ze względu na jego specyfikę, wymaga on także regulacji prawnych, czyli stabilnych i pewnych przepisów. Ponadto ważne jest śledzenie projektów ustaw, aby mieć możliwość przygotowania się do określonej zmiany w prawie.
Przyjęto ograniczenie stosowania dwóch substancji należących do grupy silikonów od 31.01.2020 r.: oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) oraz dekametylocyklopentasiloksanu (D5). Od tego czasu, nie mogą one być wprowadzane do obrotu w produktach kosmetycznych spłukiwanych w stężeniu równym lub większym niż 0,1% masy którejkolwiek z tych substancji. Przemysł ma 2 lata na dostosowanie się do tego wymogu.

Oktametylocyklotetrasiloksan (D4), dekametylocyklopentasiloksan (D5), a także dodekametylocykloheksasiloksan to silikony zawierające pierścień cykliczny. Ich struktura chemiczna jest rozbudowana, a masa cząsteczkowa jest równie wysoka. Jest to jedna z głównych grup silikonów. Od lat stosowane były jako składniki kosmetyków i nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, choć jak się później okazało, mogą mieć niekorzystny wpływ dla środowiska naturalnego. Cyklisiloksany, oprócz przemysłu kosmetycznego, znajdują zastosowanie także w budownictwie, elektronice, inżynierii, medycynie, produktach służących higienie osobistej. Wykorzystywane są jako surowce do produkcji.

Wykonano badania pod kątem trwałości, toksyczności i zdolności do bioakumulacji. Wyniki badań wykazały, że D4 i D5 nie spełniają kryteriów określonych w rozporządzeniu REACH, które reguluje kwestie stosowania substancji chemicznych. Badania zostały powtórzone w Niemczech w 2017 roku, co potwierdziło słuszność poprzednich. Co ciekawe, podobne wyniki pojawiły się w stosunku do D6.

Już w 2015 r. Wielka Brytania wnioskowała o ograniczenie stosowania tych silikonów w stosunku do spłukiwanych produktów, w których stężenie D4 lub D5 jest równe bądź przekracza 0,1%. Ograniczenie to zostało przyjęte, a jego pełne wdrożenie ma nastąpić w roku 2020.

Opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/35 z 10 stycznia 2018 r. znajduje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zmieniony został załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5).

Źródło: Biotechnologia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

F
?

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera, nie przegap nowych informacji.
[FM_form id="1"]